Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Analysis of indicators of stability and quality tandem digital frequency synthesizer with angular modulation and additional channel of compensation frequent distortions

DOI 10.18127/j00338486-201906(8)-01

Keywords:

O.V. Chetkin – Ph.D.(Eng.), Senior Lecturer, Department «Radioengineering and Electronics», Voronezh Institute of Ministry of Interior of RF
E-mail: olegnetpro@rambler.ru
A.B. Antilikatorov – Ph.D.(Eng.), Associate Professor, Department Radio Equipment Engineering and Manufacturing, Voronezh State Technical University
E-mail: antilikatorov63@mail.ru


For a tandem digital frequency synthesizer with a two-point angle modulation, an analysis of logarithmic modulation amplitude-frequency and amplitude-phase frequency characteristics, as well as pulse and transient modulation characteristics, is performed. The analysis was carried out on the basis of a synthesized oriented graph of a tandem digital frequency synthesizer with angular modulation and an additional channel for compensating frequency distortions.
Для тандемного цифрового синтезатора частот с двухточечной угловой модуляцией выполнен анализ логарифмических мо-дуляционных амплитудно-частотных и амплитудно-фазовых частотных характеристик, а также импульсных и переходных мо-дуляционных характеристик. Анализ осуществлен на основе синтезированного ориентированного графа тандемного цифрового синтезатора частот с угловой модуляцией и дополнительным каналом компенсации частотных искажений.

References:
  1. Chetkin O.V., Gushchina A.A., Zhukov M.M. Voprosy adaptivnoi nastroiki sintezatorov chastot s tsifrovoi petlei fazovoi avtopodstroiki chastoty. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. 2016. № 2. S. 124−130.
  2. Chetkin O.V. Osobennosti struktury postroeniya sintezatorov chastot na osnove tsifrovoi petli fazovoi avtopodstroiki chastoty. Sb. materialov Mezhdunar. nauchno-prakticheskoi konf. «Obshchestvennaya bezopasnost, zakonnost i pravoporyadok v III tysyacheletii». Voronezh: Voronezhskii institut MVD Rossii. 2015. S. 170−173.
  3. Weyer D. Design Considerations for Integrated Radar Chirp Synthesizers. IEEE Access. 2019. V. 7. P. 13723−13736.
  4. Chetkin O.V., Khokhlov N.S. Chastotnye kharakteristiki tandemnykh tsifrovykh sintezatorov chastot s uglovoi modulyatsiei upravlyaemogo i opornogo generatorov. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2009. T. 5. № 4. S. 72−75.
  5. Chetkin O.V., Popov P.A. Kompensatsiya chastotnykh iskazhenii v tandemnykh tsifrovykh sintezatorakh chastot s uglovoi modulyatsiei. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. 2010. № 1. S. 138−143.
  6. Chetkin O.V., Zhukov M.M., Gushchina A.A., Golubinskii A.N., Alekhin I.V. Matematicheskie modeli signalov i ustroistv dlya povysheniya effektivnosti radiotekhnicheskikh i informatsionno-tekhnicheskikh sistem. Voronezh: Voronezhskii institut MVD Rossii. 2017. 119 s.
  7. Chetkin O.V., Antilikatorov A.B. Analiz fazo-chastotnykh modulyatsionnykh kharakteristik tandemnykh sintezatorov chastot s uglovoi modulyatsiei upravlyaemogo i opornogo generatorov. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2010. T. 6. № 4. S. 34−36.
  8. Chetkin O.V., Bokova O.I., Slastnikova O.S. Dinamicheskie modulyatsionnye kharakteristiki dvukhkoltsevykh chastotno-modulirovannykh tsifrovykh sintezatorov chastot. Vestnik Povolzhskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. 2014. № 5. S. 18−23.
  9. Sherstyukov S.A. Kompensatsiya regulyarnykh pomekh chastotno-modulirovannogo sintezatora chastot vne koltsa impulsno-fazovoi avtomaticheskoi podstroiki chastoty. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. 2018. № 2. S. 102−114.
  10. Vasilyev G.S., Kurilov I.A., Kharchuk S.M., Surzhik D.I. Analysis of dynamic characteristics of the nonlinear amplitude-phase converter at complex input influence. International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON 2013 – Proceedings. – Krasnoyarsk. 2013.

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio