Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Radioengineering №6 - 2012 year.

Information safety of radioelectronic systems

V.G. Radzievskiy

4-13

S.S. Gremiachensky, Yu.B. Nechaev, D.N. Borisov

13-20
Antennas, radio-wave propagation and microwave engineering

G.B. Malykin, V.Ya. Noskov, S.M. Smolskiy

20-24

V.Ya. Noskov, K.A. Ignatkov, S.M. Smolskiy

24-43

I.V. Lebedev

43-56

S.E. Antipova, V.B. Bakeev, O.B. Goncharuk

56-64

V.Y. Aronov, M.V. Zagvozkin, Y.I. Kolchugin, M.Y. Spodobaev, D.V. Filippov

64-67

A.Y. Baraboshin

68-72

A.Y. Baraboshin, A.L. Buzov, A.D. Krasilnikov

73-78

E.A. Buzova

78-81

M.A. Buzova, V.V. Yudin

82-86

M.V. Zagvozdkin, D.V. Filippov

87-91

Y.I. Kolchugin, U.G. Skorobogatov

91-95

I.Y. Kolchugin, A.P. Trofimov

96-101

O.N. Maslov, T.A. Scherbakova

101-105
Methods of synthesis and optimal signal processing algorithms in satellite radionavigation systems

A.I. Perov, I.V. Korogodin

108-117

A.Yu. Shatilov, I.A. Nagin

118-126

I.A. Nagin, A.Yu. Shatilov

126-131
Analysis of signal processing algorithms in space satellite radoinavigation

A.N. Karutin, S.N. Karutin, V.N. Kharisov

131-139

I.V. Korogodin, A.M. Bykreev

140-148

I.V. Lipa, Y.N. Boldenkov

148-153
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio