Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №10 - 2012 year.

Antenna arrays

Yu.V. Koltzov

3-10
Feeder devices

A.I. Zadorozhnyy

11-15

A.A. Babkin, Yu.G. Belov, A.S. Raevsky, V.V. Tcherbakov

16-21
Antennas with special form of radiation pattern

S.V. Ballandovish, G.A. Kostikov, M.I. Sugak

22-27
Design and engineering of antennas and feeder devices

V.A. Vasin, E.N. Ivashov, S.V. Stepanchikov, A.S. Chernousova

28-36
Antenna for direction finder

Yu.A. Rembovskiy

37-56
Strip printed antennas

A.Yu. Grinev, E.V. Ilin, A.P. Volkov

57-62
Millimeter-wave band antennas

M.V. Koltsov, A.S. Raevskii, S.B. Raevskii

63-69
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio