Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Radioengineering №2 - 2013 year.

Mathematical methods in radioengineering

A.N. Leukhin, N.V. Parsaev, L.G. Kornilova

4-9
Functional algorithms: signal transmission, reception and processing

V.P. Denisov, N.A. Kolyadin, K.E. Muhomor, M.Р. Skorodumov

10-17

A.E. Manokhin, Yu.A. Nifontov

18-22
Antennas, radio-wave propagation and microwave engineering

M.V. Smelov

23-29

A.V. Bondarenko, S.N. Vaipan, A.A. Vakulenko, A.V. Vasiliev

30-34
Nanotechnology: development and applications

S.V. Sokolov, V.V. Kamenskij

35-39
Information technologies, radio engineering circuits and circuit-element base

A.Y. Stalnoy, V.O. Millerov

40-45
Radio engineering equipment and its application

A.V. Zenkovich, V.L. Ballo, V.B. Dobrovolsky

46-49

P.P. Belousov, V.P. Litvinov, E.I. Smyshlyaev

50-53
Help for engineer

A.R. Tagilaev, M.Д. Isaev, А.I. Egizbaev, R.Y. Aliev, P.V. Talaev

54-57

V.A. Korolev, B.G. Teriaev

58-60
Territorial portioned security system <br><center>Journal in Journal «Radiosystems»

63
The analysis and synthesis of devices and systems

E.I. Duhan, S.S. Zwierzynski

64-67

A.Ya. Ryabets, A.O. Kuzmenko

68-71

А.A. Kostin, V.A. Kostin

72-76

I.V. Denisov, A.V. Kiper

77-79

G.K. Chistova, E.G. Teplitski

80-82

L.I. Dvoiris, V.A. Geraschenkov

83-86
Formation and processing of signals

V.E. Zakharov, D.C. Kotova

87-90

N.V. Onufriev, A.V.Skridlevsky

91-94

L.I. Dvoyris, D.V. Lutsenko, R.A. Mikhailov, V.S. Zavyalov

95-97

N.N. Tokarev

98-102

E.V. Volkhonskaya, E.V. Korotey, D.V. Kuzhekin

103-106

O.A. Prokudin, D.M. Nemtinov

107-109

V.A. Ivanov, I.N. Krykov, A.B. Barsukov

110-112
Investigation of a fundamental theoretial basis of constructing spatially-distributed security systems

I.J. Mostovy

113-118
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio