Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №5 - 2013 year.

Direction finding array antennas

A.D. Vinogradov, G.V. Zibrov, A.V. Lenshin

4-17

A.D. Vinogradov, I.S. Dmitriev, M.Y. Ilyin, M.I. Kozlov, M.P. Slichenko, E.S. Solomko

18-29

S.N. Razin\'kov

30-35

3
Methods of direction finding abilities providing

A.D. Vinogradov, I.S. Dmitriev, M.P. Slichenko, E.S. Solomko

36-42

A.D. Vinogradov, I.S. Dmitriev, M.P. Slichenko, E.S. Solomko

43-52

A.V. Ufaev, V.A. Ufaev

53-58

V.V. Bystrov, V.N. Zaharov, V.P. Likhachev

59-62

V.A. Ufaev, A.V. Ufaev

63-68

V.A. Pavlov, S.V. Pavlov, Chu Van Zong

69-72

S.P. Skobelev

73-75
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio