Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №7 - 2013 year.

4
Electromagnetic theory of antennas

V.S. Ilyin

5-10
Feeder devices

A.A. Skvortsov, M.A. Soloviev, E.A. Torgashev

11-14
Semiconductor and ferrite devices for antennas and feeders

G.V. Koniushkov, V.A. Neganov, V.N. Makarov, O.Yu. Zhevalev, V.G. Koniushkov

15-20

G.V. Koniushkov, O.Yu. Zhevalev, L.E. Kuts, V.G. Koniushkov, N.A. Vavilina

21-24

O.Yu. Zhevalev, G.V. Koniushkov, N.M. Kotina, L.E. Kuts

25-27

I.N. Antonov, I.N. Kabanov, A.G. Lavkin, V.P. Meschanov

28-35
Devices, radar-absorbent materials and production technology of antennas and feeders

N.М. Ushakov, S.Yu. Моlchanov, I.D. Коsobudskii, V.Ya. Podvigalkin

36-40

V.V. Komarov, M.S. Gnusarev

41-45

I.N. Kabanov

46-49

V.G. Koniushkov

50-55
SHF-, EHF- and optical band systems for antennas assembly

Kh.D. Kachayev, M.A. Fursaev

56-59

V.B. Baiburin, A.A. Terentyev, A.S. Ershov

60-62

I.A. Navrotsky, A.A. Burtsev

63-65
Nanotechnology: investigation and applications

O.E. Glukhova, A.S. Kolesnikova, I.S. Nefedov, I.N. Saliy, M.M. Slepchenkov, G.V. Savostianov

66-70
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio