Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Biomedical Radioelectronics №8 - 2009 year.

V.S. Verba, V.M. Gorodetsky, A.G. Gudkov, L.I. Kajumova, N.S. Kolpakov, M.I. Lasarenko, V.Y.Leushin, A.V. Filatov

M.V. Frolov, G.B. Milovanova, L.A. Potulova

3-13

D.S. Shchepetov

13-18

M.V. Artemenko, N.N. Zabroda, T. N. Sapitonova

18-32

A.S. Gorobtzov, E.N. Ryzhov, A.S. Churzina

32-33

A.N. Doletsky, C.V. Klaychek, V.N. Kotov, U.P. Mukha

35-40

V.G. Gusev, A.Y. Demin, T.V. Mirina, T.N. Mustafin

47-53

V.I. Volkov, S.A. Ostanin

53-56

E.A. Pronina, G.M. Shub, A.P. Krenitskij, A.V. Majborodin, O.V. Betskij, Ju.V. Gulyaev

57-63

T. V. Matyushev

63-71

V.F. Kovalenko, S.V. Shutov, A.Yu. Bordjuk

71-79
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio