Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №3 - 2010 year.

5-8

9-10
Antenna arrays

L. G. Kornienko

11-22
Ultrawideband Antennas

G. P. Pochanin, N. M. Kaluzhny, V. Ye. Belousov, S. A. Masalov, I. Ye. Pochanina

23-33
Antenna synthesis

V. F. Kravchenko, L. P. Protsakh, P. А. Savenko, M. D. Tkach

34-45
Antennas for Space Craft

A. L. Makarov, V. V. Ovsyanikov, A. L. Ol’shevsky, V. M. Popel’, Y. D. Romanenko, V. V. Safonov

46-53
Apply problems, solving with an antennas technique

O. N. Maslov, A. S. Rakov

54-62
Semiconductor and Ferrite Devices for Antennas and Feeder Devices

A. A. Denisenko, A. V. Nazarov, S. B. Raevskii

63-67
Feeder Devices

V. A. Malakhov, A. S. Raevsky, I. P. Ryazantseva

68-75
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio