Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №8 - 2010 year.

Radio Communication antennas

S. V. Ballandovich, G. A. Kostikov, A. A. Ptashkin, R. O. Ryazantsev, Yu. P. Salomatov, M. I. Sugak

3-7
Ultrawideband Antennas

O. S. Mironov

8-12

O. E. Popova, S. N. Razin’kov

13-18
Modeling and CAD Systems for Antennas and Feeder Devices

A. V. Danilov, V. V. Ermoshin, A. V. Nazarov

19-24
HF, Microwovave and Optical Wave Band Systems for Antennas Assembly

D. F. Zaitsev

25-38
Applied Problems Solved by Using Antenna Technologies

DOI 10.18127/j03209601-201008-01

B. G. Tatarskiy, D. A. Yasentsev

39-43

А. A. Kuznetsov, N. G. Konopasov

44-52
Creation Method of Direction-Finding Characteristics

I. F. Kupryashkin, V. P. Likhachev, N. A. Usov

A. Boukerroum V. A. Pavlov, S. V. Pavlov

58-60

A. V. Vassenkov, A. N. Razhev, V. N. Skobelkin

61-64
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio