Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Biomedical Radioelectronics №10 - 2010 year.

N.N. Lebedeva, L.A. Potulova, R.A. Maragey

3-10

K.I. Kartashova, Kh.T. Abdulkerimov, V.S. Kublanov

11-15

R.G. Khafizov, Y.E. Garipova

16-21

V.V. Rozhentsov, Т.А. Lezhnina

22-26

А.Y. Кrynitskaya, V.S. Gamaurova, P.P. Sukhanov

27-33

V.S. Kublanov, I.G. Danilova, I.F. Goette, I.A. Brykina, M.A. Shaljagin

34-39

O.I. Antipov, M.Yu. Nagornaya

40-44

M.I. Kalje

45-48

E. Sarapultseva, J. Igolkina

49-54

V.K. Ignatiev, A.V. Nikitin, S.V. Khramov

55-60

A.G. Gudkov, S.V. Agasieva, S.A. Meshkow

61-67
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio