Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №12 - 2010 year.

Radio Communication Antennas

B.A. Panchenko, Е.V. Lebedeva

5-9
Apply Problems, Solving with an Antennas Technique

Yu.A. Kolosov, F.E. Levkov

10-12
Antenna for Direction Finder

M.L. Artemov, A.D. Vinogradov, I.S. Dmitriev, M.Y. Ilyin, G.V. Podshivalova

13-19

S. V. Kozlov

20-26
Electrodynamics Theory of Antennas

A.V. Sochilin, I.S. Eminov, S.I. Eminov

27-31
Feeder Devices

Yu. A. Sinkov

32-36
Antenna Arrays

A.E. Chalykh

37-43
Modeling and CAD Systems for Antennas and Feeder Devices

V.A. Malakhov, A.S. Raevsky, S.B. Raevsky

44-50
Antennas with Spiral-Shaped Radiation Pattern

M. A. Pykhova, T. A. Gainutdinov

51-56

V.A. Voloshin, A.Yu. Larin, O.V. Ovodov

57-62
Ultrawideband Antennas

D.V. Semenikhina, V.P. Pavlov, Y.I. Markina

63-66

June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio