Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №12 - 2011 year.

Antenna synthesis

V. A. Voloshin, A. Yu. Larin, O. V. Ovodov

3-8
Antenna arrays

P. N. Bashly, Y. A. Kuznetsov, A. Y. Larin

9-14
Weak-Directive Antennas

A. V. Sochilin, I. S. Eminov, S. I. Eminov

15-17
Antennas and Feeder Measurements

A. A. Artemenko, S.P. Skulkin

18-26
Electrodynamics Theory Antennas

S. A. Colichev, A. P. Iarigin

26-30

K. K. Klionovski

31-37
Mirror and Hybrid Antennas

A. E. Korovkin, D. Y. Razdorkin, A. L., Shlaferov, A. V. Shipulin

28-41
Ultrawideband Antennas

I. O. Porokhov

42-45

D. F. Zaitsev

46-51

G. A. Kostikov, A. Y. Odintsov, M. I. Sugak

52-60

A. V. Vassenkov, O. B. Guzenko, V. A. Izyumov, A. N. Razhev, S. I. Svekolnikov

61-68

69-71
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio