Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №12 - 2008 year.

Electrodynamics Theory Antennas

Shorokhova Е. А.

Antenna Arrays

Balagurovskii V. А., Kondratiev A. S., Mosalov V. N., and Polishchuk N. P.

Manichev A. O., Kondratiev A. S., Balagurovskii V. A.

Voloshin V. A., Voloshina V. A., Shatskiy V. V.

Skobelev S. P., Yaparova A. A.

Ultrawideband Antennas

Nikolaev V. A., Timasheva T. G.

Radio Communication Antennas

Zhukov V. M., Besedin A. B., Dubrovin V., Korjakin P., and Pugin A.V.

Finding Antenna Arrays

Golubev V.N., Baluykov V.M., Chumikov E.E., Lankov A.Yu.

Engineering Tasks Solved by Antenna Techniques

Legovich Yu.S., Maksimov Yu.V., Maksimov D.Yu.

Antennas and Feeder Measurements

Balabukha N. P., Basharin A. A.

June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio