Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Nonlinear World №2 - 2012 year.

A.M. Shikhabudinov, B.D. Zaitsev, I.E. Kuznetsova, O.V. Ignatov, O.I. Guly

73-74

S.G. Alekseev, D.V. Samokotina

75-77

V.Ya. Shanigin, R.K. Yafarov, S.Yu. Suzdaltsev

78-80

M.V. Nikitin, V.Ya. Pokrovskii, S.G. Zybtsev

80-81

D.V. Fateev, V.V. Popov, T. Otsuji, Y.M. Meziani, D. Coquillat, W. Knap, S.A. Nikitov

82-83

K.E. Nagaev, T.V. Krishtop, N.Yu. Sergeeva

84-85

O.U. Lahmanskaia, N.I. Fedotov, A.B. Odobesko, S.V. Zaitcev-Zotov

86-88

N.Yu. Sergeeva, K.E. Nagaev

88-89

V.G. Kornich, S.N. Artemenko

90-91

G.G. Kosakovskii, Z.Ya. Kosakovskaya, A.P. Orlov, A. M. Smolovich

92-94

A.V. Snezhko

94-96

E.T. Kalimullina

96-97

V.V. Koledov, D.S. Kuchin, V.G. Shavrov

98-100

C.G. Akatyeva

101-103

M.Y. Bekhtina

103-104

V.A. Alexandrov, A.A. Serdobinsev

105-106

N.W. Rumyantsev, A.S. Dmitriev

107

D.V. Churikov

108-109

M.Yu. Morozov, Yu.A. Morozov, I.V. Krasnikova, L.A. Kochkurov

110-111

I.S. Pekareva, L.N. Puntus

112-113

D.V. Aleksandrov

114-115

A.E. Alekseev, Y.A. Tezadov, V.T. Potapov

116-118

A.S. Shalin, S.V. Sukhov

118-119

V.V. Kravtsov, M.S. Remontov

120-121

R.A. Kazaryan

122-124

K.V. Kalashnikov, A.V. Khudchenko, V.P. Koshelets

125-127

E.A. Tarasov, M.V. Samarskii, Y.P. Volkov

127-128

A.D.Mansfeld, Yu.V. Obukhov, A.A.Morozov

129-131

M.S. Korolev, Yu.V. Obukhov

131-132

M.J. Gerasimov, A.I. Ryzhov, V.A. Lazarev

133-134
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio